Citylab 010

Met dank aan de toewijzing van de CityLab010 subsidie hebben we eind 2018 een prachtige ruimte gevonden in de Kroon Rotterdam, die we hebben kunnen verbouwen, inrichten en opstarten. Onderstaand idee is ons uitgangspunt.

Een plek realiseren waar cellulose-houdende reststromen uit Rotterdam e.o. omgezet worden tot waardevolle grondstof voor het maken van papier en karton. In dit PapierLab kunnen mensen verschillende werk en creatieve ervaringen opdoen.

Wij zetten in het PapierLab een demo-installatie op waarbij het transformatieproces van plant tot papier wordt uitgevoerd. We letten op duurzame inzet van de te gebruiken grondstoffen en (her-) gebruik van water. Het gebruik van energie wordt verlaagd door fermentatieprocessen in te zetten bij het maken van de pulp. Het is een experimentele opzet waar kennis van de pulp en papier maak technieken en de verwerking van nieuwe grondstoffen samen komen. Dit levert ons behalve bijzondere receptuur voor papier en karton ook andere innovatieve oplossingen en producten op. Het productieproces zelf is een levend voorbeeld voor onze studenten en deelnemers aan cursussen en de medewerkers aan de productieprocessen…………Meer lezen: CityLab010